Ärrkirurgi

En av de mest populära och effektiva metoderna för att få bort ärr eller göra dem mindre synliga är idag kosmetisk ärrkirurgi. Kirurgiska metoder räknas som mycket effektiva, de åtgärdar även stora och mycket fula ärr ofta med goda resultat.

Ärrkirurgi inte helt riskfritt
Men det är absolut värt att tänka över att prova andra metoder att få bort ärr innan man provar kirurgi. Även om de kirurgiska metoder som används idag är säkra innebär alla typer kirurgi vissa risker och potentiella bieffekter. Några allvarliga komplikationer som kan inträffa är infektion i såret efter operation vilket ger i bästa fall ett mycket värre ärr än tidigare. I samband med narkos finns det stora risker som dock ytterst sällan inträffar. I vilket fall bör man alltid se allvarligt på kirurgiska ingrepp och inte utföra dem utan eftertanke.

Många olika kirurgiska metoder för ärrkorrigering finns tillgängliga
Kirurgi anses prestera goda resultat, men det måste nämnas att resultaten kan variera väldigt mycket beroende var ärret sitter, hur väl du läker samt din hudtyp för att nämna ett par av väldigt många faktorer. Det finns en rad olika kirurgiska metoder att använda idag. Ett par av de mest använda är laserkirurgi, plastikkirurgi, injektion med fillers samt demabrasion. Dessa kommer att kort beskrivas nedan. Alla varianter av kirurgiska metoder måste ske i samråd med läkare för att vara på den säkra sidan att du väljer mest lämpliga metod.

Laserbehandlingar
Är en av de mest populära metoderna för att ta bort ärr. De olika varianterna av laserkirurgi mot ärr fungerar oftast genom att ta bort de övre lagren hud från ärret för att huden under ska synas mer eller för att stimulera tillväxt av ny hud. Det finns en mängd olika typer av laserbehandlingar och de använder
sig av olika typer av lasrar. Laserkirurgi kräver oftast upprepade behandlingstillfällen för att nå bästa resultat. De enskilda behandlingarna är relativt snabba, en behandling tar ofta under en timme. Det ska dock poängteras att tiden en behandling tar och hur många behandlingar som behövs varierar väldigt mycket beroende på hur stora områden och hur mycket som ska behandlas. Laserkirurgi kan orsaka hyperpigementering.

Kosmetisk kirurgi eller Plastik kirurgi är den den metod som är används för att åtgärda de svåraste fallen
med djup och omfattande ärrvävnad. Denna metod används mycket sällan för att korrigera mindre eller ytliga ärr. Det är en av få metoder som kan användas för att korrigera ärr från brännskador. Det finns två huvudsakliga sätt denna metod fungerar på, det första sättet är att skära bort ärrvävnaden och sy ihop huden igen, och det andra sättet är att skära bort ärrvävnad och sätta in transplaterad hud.

Demabrasion eller slipning av huden är populär metod som fungerar bra mot många olika typer av ärrvävnad. Metoden använd ofta för att korrigera ärr som är orsakade av acne, skador från olyckor, vattkoppor samt rynkor med god effekt. Demabrasion fungerar inte särskilt bra på ärr orsakade av brännskador. Demabrsion fungerar genom att man slipar bort ett tunt lager hud, detta görs ofta genom att först kyla ner huden för att sedan blästra eller slipa bort det översta hudlagret. Effekten behandlingen är att det övre hudlagret avlägsnas och tillväxt av ett nytt hudlager främjas. Det är vanligt förekommande att individer som har genomgått behandlingen kan känna en brännande känsla i huden samt att huden kan få en lätt rosa eller rödaktig ton. Läkningsprocessen kan ta upp till åtta veckor, men redan efter två veckor brukar de flesta kunna leva som normalt. Demabrasion ger i de flesta fall goda resultat, efter behandling och läkning försvinner ojämnheter och konturer samt att huden får ett jämnare
utseende.


Injektion med fillers
är en metod där man använder sig av ett gelliknande medel för att fylla ut och höja upp ärr som är insjunkna till hudens nivå. Denna metod ger bra resultat, men det är tillfälligt och för att bibehålla ett bra resultat måste man fylla på med nya injektioner med tolv månaders mellanrum. Det finns få allvarliga biverkningar förknippade med metoden. När biverkningar inträffar beror det ofta på att fel material för att fylla ut används.